Η AstraCard προπληρωμένη φυσική ή άυλη κάρτα προσφέρει στον καταναλωτή σημαντικά μικρότερο κόστος από ανάλογες και παρόμοιες υπηρεσίες μέσω αριθμών υψηλής χρέωσης (δηλ. 901, 909, 14ΧΧΧ). Επίσης παρέχει τα έξης πλεονεκτήματα:
 
• Έλεγχος του κόστους επικοινωνίας αφού μέσω του προπληρωμένου χρόνου της κάρτας, οι κλήσεις σου δεν επιβαρύνουν το λογαριασμό του τηλεφώνου από το οποίο καλείς*.
• Σαφήνεια και αξιοπιστία στον τρόπο χρέωσης αφού υπάρχει ενημέρωση ανά πάσα στιγμή για το διαθέσιμο ποσό της κάρτας σου.
• Μη αναγραφή των υπηρεσιών προστιθέμενης άξιας στον αναλυτικό λογαριασμό του τηλέφωνου.
• Δυνατότητα πραγματοποίησης κλήσεων από οποιαδήποτε σταθερή η κινητή τηλεφωνική συσκευή.
• Δυνατότητα χρήσης των υπηρεσιών από το εξωτερικό.
• Έχετε το πλεονέκτημα να διακόψετε οποιαδήποτε στιγμή την συνομιλία και να ξανακαλέσετε για να χρησιμοποιήσετε το υπόλοιπο χρόνο ομιλίας σας.
 
* Χρέωση αστικής κλήσης σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο του εκάστοτε τηλεπικοινωνιακού παρόχου.